top of page

Praktische informatie

Wennen

Als u uw kind hebt ingeschreven bij ons, neemt een pedagogisch medewerker ongeveer een maand voor de plaatsingsdatum contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een informatieboekje mee en worden er belangrijke dingen omtrent uw kind besproken. Alle wensen, slaap- en eetschema’s worden op elkaar afgestemd. Aan de hand van dit gesprek worden 2 wenafspraken gemaakt. Uw kind kan op deze dagen kennis maken met de leidster(s), de kinderen en de groep.

Wat mee te nemen?

Wij vragen van u om mee te nemen van huis:

  • Reservekleding;

  • Extra ondergoed/romper;

  • Eigen fles;

  • Eigen speen en/of knuffel.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de flessen te voorzien van een sticker met naam?

Kleding

Wilt u zo vriendelijk zijn om de naam van uw kind(eren) op hun kleding / tas en persoonlijke bezittingen te zetten? Dit om eventuele verwarring te voorkomen. Daarnaast ben u als ouders zelf verantwoordelijk voor de knuffel van uw kind. Knuffels mogen geen lange koorden bevattenen dienen schoon meegegeven te worden naar het kinderdagverblijf.

Flessen

U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor het uitkoken van de fopspeen en fles(sen) van uw kind. Let op: u mag een fopspeen maar een beperkte periode gebruiken. Voordat deze vervangen moet worden.

Speelgoed

Wij willen u vragen uw kind geen speelgoed van thuis mee te geven naar het kinderdagverblijf. Dit omdat het speelgoed stuk kan gaan of kwijt kan raken. Er is genoeg speelgoed aanwezig bij De Vlinderboom.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij De Vlinderboom werken wij met het protocol kindermishandeling. Informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen onder het kopje: DOWNLOADS.

Vier ogen principe

Er is nooit iemand alleen in het pand aanwezig. Leidsters staan over het algemeen met meerderen op een groep. Is dit niet het geval, kan er een andere leidster en/of stagiaire elk moment van de dag de groep op komen lopen. Door de ramen naast elke groepsruimte kunnen wij elkaar altijd horen en/of zien. 

Ziektes

Om de kwaliteit en de zorg voor alle kinderen en veiligheid van uw eigen kind te waarborgen, hanteren wij de regels en richtlijnen van het RIVM. 

Het is moeilijk te zeggen wanneer een kind echt ‘ziek’ is. Bij De Vlinderboom vinden wij een kind ziek, wanneer een kind specifieke zorg en aandacht nodig heeft, die een kinderdagverblijf niet altijd kan bieden. Het is aan de pedagogisch medewerkers en/of leidinggevende of een ziek kind nog opgevangen kan worden. Was uw kind nog niet ziek en is het ziek geworden op het kinderdagverblijf? In dat geval nemen wij altijd contact met u op. 

Infectieziekten

Als uw kind een infectieziekte heeft hanteren wij ook de richtlijnen van het RIVM. Het is belangrijk dat er een diagnose gesteld wordt door een arts. Daarnaast hanteren wij bij De Vlinderboom naast het RIVM, ook ons eigen ziektebeleid. Dit ziekte beleid vindt u terug onder het kopje; DOWNLOADS

IMG_0252.jpg

Medicijnen

In principe dienen wij geen medicijnen toe. (Wet BIG). Heeft uw kind toch medicijnen nodig, dan dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u aangeeft zelf verantwoordelijk te zijn. En hierbij De Vlinderboom niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicijnen. Deze medicijnen worden pas toegediend nadat deze beoordeeld zijn door onze leidinggevende. 

Is uw kind ziek en kan het niet naar het kinderdagverblijf komen? Zou u zo vriendelijk willen zijn dit voor 9:30 uur in de ochtend te melden? Wilt u uw tegoed behouden? Dan dient u vóór 7:00 uur 's ochtends uw kind af te melden middels de Ouderapp.

 

Bij kinderziekten willen wij graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van de GGD.

Koortsverlagende medicijnen zoals, zetpillen en paracetamol dienen wij niet toe. Wij zijn niet kundig genoeg op te bepalen wat de oorzaak van de koorts is. En kunnen in geen enkel geval die verantwoordelijkheid nemen voor de toediening. In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Uitzonderingen zijn het optreden van:

  • Plotselinge benauwdheid

  • Bewusteloosheid of spontane apathie

  • Plotselinge en snel oplopende hoge koorts

  • Ongevallen

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de aangewezen personen opgenomen. 

bottom of page