top of page

Opvangmogelijkheden

IMG_0313.jpg

Omdat wij het belangrijk vinden om een goede band met uw kind op te bouwen, adviseren wij u om uw kind minimaal 1 vaste dag in de week bij ons te brengen. Zodat hij/zij bekend raakt met de kindjes en pedagogisch medewerkers. Vragen? Neemt u dan contact met ons op per telefoon of mail. 

vlinder groen.png

Extra dag en verlengde opvang

Het is mogelijk om voor reeds geplaatste kinderen een extra dag af te nemen. Dit kan echter alleen als de bezetting dit toelaat. Ook is er verlengde opvang mogelijk, een half uur vóór en een half uur ná openingstijd. 

IMG_0549.jpg
linder oranje.png
IMG_0473.jpg

Ruilen

vlinder roze.png

Ruilen kan mits dit 2 weken vóór of 3 maanden ná datum plaatsvindt. Nationale feestdagen kunnen niet worden geruild. Bij afwezigheid door ziekte dient er afgemeld te worden vóór 07:00 uur op de desbetreffende dag, dan houdt u deze dag nog tegoed. Heeft u extra opvang aangevraagd, maar is deze toch niet nodig? Dan geldt er een termijn van minimaal 48 uur om af te melden. Anders vervalt het ruiltegoed.

 

In vakanties wordt er gewoon gefactureerd, deze dagen houdt u tegoed volgens de voorwaarden van het ruiltermijn. Ingekochte uren zijn niet overdraagbaar.

Verzekering en verantwoordelijkheid

KDV De Vlinderboom heeft een ongevallenrisicoverzekering voor alle kinderen, leidsters, en vrijwilligers gedurende het verblijf binnen ons kinderdagverblijf. De verantwoordelijkheid van de kinderen ligt bij onze leidsters vanaf het moment dat de ouders het pand verlaten bij brengen en tot het moment de ouders het pand weer betreden bij ophalen.

IMG_0215.jpg
vlinder paars.png

Wachtlijst

Als er een gewenste dag op een groep bezet is, komt uw kindje op onze wachtlijst te staan. Bij de plaatsing wordt er rekening gehouden met:

  • De inschrijfdatum

  • De plaatsing- en doorstroommogelijkheid

  • Voorrang voor tweede en volgende kinderen uit een gezin

  • Voorrang voor reeds geplaatste kinderen die uitbreiding willen.

Mocht u ons contract voor plaatsing getekend hebben en bent u onverhoopt toch van gedachten veranderd en wilt u geen gebruik meer maken van onze opvang. Dan moet u er rekening mee houden dat u, na ondertekening van het contract, 1 maand opzegtermijn hebt.

Opzegging

Deze dient schriftelijk plaats te vinden. Middels e-mail of per post. (opzegtermijn bedraagt 1 maand, per 1e van de maand).

rupsjes.png

baby groep

coconnetjes.png

dreumes groep

vlindertjes.png

peuter groep

krekeltjes.png

peuter+ groep

de wilg.png

4 t/m 12 jaar
BSO groep

miertjes.png

baby groep

vuurvliegjes.png

dreumes groep

eekhoorntjes.png

peuter groep

de eik.png

4 t/m 7 jaar
BSO groep

de beuk.png

7 t/m 12 jaar
BSO groep

bottom of page