top of page

Dagschema KDV

Dagschema

Over het algemeen willen wij ouders vragen hun kinderen te brengen tussen 07:00 uur en 09:30 uur. De leidsters zullen u vragen hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden zijn. Om de rust en regelmaat op de groep zoveel mogelijk te waarborgen, vragen wij ouders om zich te houden aan de afgesproken haal- en brengtijden. 

Baby’s

Voor baby’s hebben wij geen vaste dagindeling. Elk kind eet en slaapt naar zijn/haar behoefte. In de tussentijd knuffelen, wandelen en spelen wij met uw kind. Wanneer uw kind hieraan toe is, zal hij/zij vanzelf over gaan in het ritme van ons kinderdagverblijf.

Dreumes/peuters

Voor de dreumesen en peuters hebben wij een dagschema vastgesteld. Hier proberen wij ons zoveel mogelijk aan te houden. Dit geeft vertrouwen, veiligheid en rust voor de kinderen. Doordat de dagen een vast ritme hebben, weten de kinderen waar zij aan toe zijn. Een dag op een dreumes/peutergroep ziet er als volgt uit:

07:00 – 09:30 uur

 Binnenkomst

Vrij spelen op de groep of met iets aan tafel. (er staat van te voren al uitdagend speelgoed klaar)

09:30 uur

Aan tafel

De kinderen gaan allemaal naar hun eigen stamgroep (als ze daar nog niet waren), en gaan aan tafel de dag beginnen. Liedjes zingen, boekjes lezen. Daarna krijgen de kinderen wat drinken en fruit of een cracker.

Na het tafelmoment worden de kinderen verschoond en zullen de zindelijke kinderen geholpen worden bij het toilet. De jongere kinderen zullen eventueel gaan slapen en de andere kinderen gaan een gerichte activiteit doen met een pedagogisch medewerker of gaan lekker naar buiten. 

11:30 – 12:00 uur

Aan tafel

Iedereen gaat weer naar zijn/haar eigen stamgroep, handjes worden gewassen en de kinderen gaan aan tafel. Hier worden weer liedjes gezongen, boekjes gelezen en nog wat leuke verhalen verteld. Terwijl ondertussen de warme maaltijd wordt klaar gemaakt, door één van onze leidsters. Tijdens het eten wordt er rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuigingen. Er wordt geen varkensvlees gegeten binnen het kinderdagverblijf. De maaltijden bestaan voornamelijk uit aardappelen, groente en kip, vis of rundvlees. Ook macaroni, spaghetti en rijst hoort erbij. Soms met speciale gelegenheden of gewoon een keer tussendoor krijgen de kinderen een keer poffertjes of pannenkoeken.

12:30 – 13:00 uur

Slapen of spelen

De kinderen zijn klaar met eten, worden verschoond of gaan naar het toilet. De kinderen die slapen, worden in bed gelegd en de andere kinderen die niet naar bed gaan mogen aan tafel met de pedagogisch medewerkers rustig een spel doen. Denk hierbij aan puzzelen, een kleurplaat kleuren etc. Het kan ook zijn dat de kinderen die wakker zijn even naar een andere speelruimte gaan om daar te spelen. 

14:00 – 15:00 uur

Wakker worden en aan tafel

Tussen twee en drie worden de kinderen die hebben geslapen weer wakker. Zij zullen worden aangekleed en de haartjes worden weer mooi gemaakt. Rond 15:00 uur gaan wij aan tafel zitten bij de kinderen die al wakker zijn en dan zal er fruit of een cracker gegeten worden, met iets lekkers om te drinken. 

15:15 – 16:30 uur
Vrij spelen en/of
een activiteit

Na het eetmoment aan tafel mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen gaan doen. Er wordt een activiteit aangeboden vanuit DoenKids. Een platform met meer dan 3000 activiteiten waaruit de PM'ers elke week weer nieuwe activiteiten zoeken. Denk hierbij aan: een sport/spel activiteit binnen/buiten, een drama/dans activiteit, knutselen en educatieve spelletjes waarbij wij verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. Maar de kinderen die hier geen behoefte aan hebben mogen lekker vrij spelen. 

16:30 – 18:30 uur
Koekje en naar huis

Om 16:30 krijgen alle kinderen nog een koekje en wat drinken. Daarna mogen de kinderen weer worden opgehaald. Terwijl de kinderen heerlijk spelen zal er af en toe een ouder binnen komen om zijn/haar kind op te halen. Er zal dan een overdracht plaats vinden om de dag van uw kind te bespreken.

bottom of page